Налични курсове

Бази от данни, компютърни презентации, компютърни мрежи, интегриране на дейности

Информационни технологии IX клас - работа с MS Word, Excel 2013, интегрирани дейности